Forsiden          Newsfeed          Slang-ordbok          Søk i NIFS arkiv     


Nytt fra Junaiten - forsiden

Nytt fra Junaiten er historie
NIFS stopper sin nyhetstjeneste fom. i dag, 27. september 2008.  Et prosjekt som startet med NFJ-bloggen på Blogging.no i november 2005 er dermed over, og i den forbindelse er det greit å ta en oppsummering.

Her er en oversikt over aktiviteten i NFJ her på NIFS siden første bulletin ble postet i oktober 2007.
Publisert: 27.09 - 2008 13:23Printerversjon    
Stats
Første bulletin ble postet 23. oktober 2007, og NFJ publiserte totalt 168 bulletiner i oktober, november og desember 2007, noe som ca. gir et snitt på 2,4 pr. dag. Det var en overlap med blogging-bloggen i perioden fra 23. oktober til 2. november, da NIFS signet off fra blogging.no for godt og migrerte hit. NFJ-bloggen inneholdt ca. 350 postinger, de fleste innen 'alvorlige' temaer som terror, etterretning og mediekritikk. Tonen i postingene på blogging.no var mer uformell, formatet hadde ikke satt seg og innholdet var i tillegg leser-interaktivt, så seriøsiteten ble skadelidende i forhold til informasjonstanken.

Hvorfor denne intense trangen til å opplyse sine medborgere, denne trangen til å grave i materien? Det er vanskelig å beskrive, men NIFS er tuftet på tanken om å snakke mot den alment aksepterte sannhet. Hvorfor den er alment akseptert vites ikke, for det er ofte ingen sammenheng mellom fakta og 'sannheten', og innimellom er avstanden mellom det vi aksepterer som facts og det som faktisk har skjedd,  bemerkelsesverdig.
Det er det viktigste man kan gjøre, å snakke mot akseptert tenkning.

I løpet av 2008 ble det publisert 266 bulletiner, dette blir nummer 267. Det gir et snitt per. dag på ca. 1 bulletin, noe i underkant av hva NIFS hadde satt seg som mål (4-5 bulletiner). Om man ser aktiviteten på iterapi.com under ett gir det ca. 430 bulletiner fra 23. oktober 2007 til 27. september 2008, og et snitt på 1,3 bulletiner per dag.
Om man summerer all aktivitet under NFJ-logoen kommer man frem til 780 postede artikler, på blogging.no og her på iterapi.com. Om man lager et ca. snitt for dette gir det en artikkel annenhver dag de siste tre år, siden november 2005.

Tema
(Disse analysene er resultat av fritekstsøk på iterapi.com og inkluderer ikke blogging.no. Husk at dette ikke er empirisk men en pekepinn på trender)

Man kan dele aktiviteten i tre hovedkategorier, media, (anti-)terror og Bush/krig. Under disse igjen har hovedfokus vært på etterretningsmiljøet og Bush' aktivitet som politiker (eller manglende aktivitet), situasjonen i Irak/Afghanistan samt fredsdemonstrasjoner i USA. Et søk på CIA gir 217 treff, og fokus har vært på Plame-saken (26 treff), justisminister Mukaseys knebling av CIA-ansatte (13 treff) og CIAs bruk av tortur (37 treff). Målet med dette har vært å lage en rød tråd, slik at man kunne følge utviklingen i en sak over tid. Søk på den britiske etterretningen MI6 gir 12 treff, mens israelske Mossad gir 9.  Pakistanske ISI returnerer 8 treff mens PST gir 7 treff i artikkeldatabasen.

Et søk på 'demonstrasjon' gir 31 treff, 'demonstrasjon usa' gir 18. Ofte er demonstrasjoner overvåket av FBI, og et søk på 'fbi' returnerer 41 treff.
Et søk på 'terror' returnerer 115 treff, søk på 'terror 911' 24 treff. Søk på 'media' returnerer 122 treff, søk på 'norske medier' gir 18 treff og 'propaganda' 41 treff. Et søk på '911' gir 24 treff, mens et søk på 'wtc' returnerer 10 treff.

Steder
Et søk på 'irak' gir 101 treff, mens 'afghanistan' returnerer 34 treff. Søk på 'usa' returnerer 215 treff, noe som ikke er rart med tanke på hensikten med tjenesten. Søk på 'israel' returnerer 37 treff, mens 'saudi-arabia' returnerer 7 treff. Søk på 'iran' gir 56 treff, 'pakistan' 18 treff. Søk på 'storbritania' gir 11 treff, men betegnelsen UK er nok mere brukt, og søk på f.eks. 'uk blair' gir 14 treff. Søk på 'norge' gir 53 treff. Av byer er Washington referert i 91 artikler, mens New York gir 55 treff. London returnerer 17 treff, Bagdad 7 treff. Oslo er nevnt i 14 artikler.

Personer
Her returnerer Bush 215 treff mens Blair gir 17 treff. Han hadde trukket seg da NFJ iterapi ble startet, så det er ikke rart at forskjellen er så stor. Søk på 'valerie plame' returnerer 26 treff, mens 'sibel edmonds' gir 11 treff. Søk på 'karl rove' gir 23 treff, 'michael mukasey' gir 13 treff og 'murdoch' 8 treff.
Søk på 'kennedy' gir 20 treff, søk på 'obama' gir 40 treff, mens 'mccain' returnerer 21 treff. Av organisasjoner gir søk på 'code pink' 12 treff, mens 'ivaw' gir 4 treff. Søk på 'whistleblowers' gir 5 treff

Kilder
God kildebruk er alfa og omega for en nyhetstjeneste, og på NIFS har kilder visuelt vært delt i tre; primærkilder, utfyllende kilder og sekundærkilder. Sammen har disse dannet grunnlaget for å forstå hva den enkelte sak dreier seg om.
Av primærkilder kommer følgende tall:
BBC: 35 artikler
The Guardian: 29 artikler.
Reuters: 21 artikler.
Associated Press: 18 artikler.
New York Times: 32 artikler (her er nok noen dummies)
Washington Post: 20 artikler.
San Fransico Chronicle: 10 artikler.
Los Angeles Times: 10 artikler.
CNN: 30 artikler.
News Yahoo: 32 artikler.
MSNBC: 26 artikler.
ABC NEWS: 10 artikler
Ofte er primærkildene amerikanske lokalmedier, som rapporterer om de sakene mastodontene ikke rører.
Av mediepersonligheter verdt å nevne er MSNBCs Olbermann representert med 22 treff, Amy Goodman fra Democracy Now! med 8 treff og Bill Moyers 5 treff. Michael Moore gir 6 treff.
Av 'undernet' medier som er akseptert som primærkilde finner vi stort sett kun Democracy Now! (9 treff), Raw Story (23 treff) og Truthout.org (6 treff). Folke-bloggen Daily Kos er nevnt i 10 artikler, men da som sekundærkilde.
Av norske medier gir Aftenposten 27 treff og Dagbladet 50 treff.

Av utfyllende kilder er wikipedia nesten enerådende, det var et bevisst valg å bruke folke-encyclopeidaen for dette formålet. Et søk på 'wikipedia' returnerer 241 treff. Andre utfyllende kilder vil typisk være nettsteder som er referert i den enkelte bulletin.

Av sekundærkilder (der nyheten ble funnet) er Democratic Underground som regel hovedkilde. Få nyhetssaker i den geopolitiske sfære unnslipper dette nettsamfunnets oppmerksomhet, og det har også evnen til å referere saker som går mot den offisielt aksepterte tankemåte. NIFS har derfor holdt seg til denne kilden for nyhetsresearch. Et søk returnerer 420 treff.

Målet har vært å bruke troverdige kilder som hovedreferanse, bygge ut historien ved utfyllende kilder, samt referere sekundærkildene for å vise debatten rundt saken.
Det har også vært en målsetting å visualisere kildene slik at den enkelte leser selv kan følge sporene og forske videre på egen hånd.

Innhold
En annen målsetting har vært å gi tjenesten et interessant og opplysende grensesnitt ved bruk av bilder, video og lyd. Mange bilder vil ikke returnere på søk da de er en del av systemet, ikke artikkeltekst. Et søk på '.jpg' returnerer allikevel 293 treff, og viser at grafiske elementer er tilstede. Et søk på 'youtube' returnerer 105 treff og søk på 'google' gir 40 treff, noe som viser at nettvideo har vært en sentral del av innnholdet i bulletinene. Det er interessant å pondre over det faktum at video ikke var så vanlig da NFJ-bloggen startet i november 2005. Youtube startet opp på nyåret samme år, og et av formålene med NFJ på blogging var å bruke nettopp nye medier for å se om Dagbladet (som driver nettstedet og som selv har hatt som prioritet å bruke de nye mediemulighetene) ville utheve NFJ-postingene på forsiden av den grunn. Det ville de stort sett ikke, og dette demonstrerer avisens bias ift. 'liberale nyheter'.

Oppsummering
Det har vært noen ville år med politisk opplysningsarbeid basert på frivillig innsats, og jeg kan si uten å nøle: det lønner seg ikke.

Dette er årsaken til at NFJ nå stopper sin aktivitet, og dette nettstedet vil ikke lenger bli oppdatert.


 facebook    digg    reddit    del.icio.us    furl   

Topp
NO  US NOOppdatert for
12 år 142 dager og 18 minutter siden:
4. juni 2009Democratic Underground, eller DU for kort, er nettets heftigste sted om du er interessert i amerikansk liberalistisk politikk. Med mer enn hundre tusen registrerte brukere og over 30 millioner postinger er det et av de mest populære forum på det amerikanske kontinent, og debatten holder høy kvalitet ettersom snittalderen på medlemmene er over 35 år. DU Wiki

Informed Comment - Juan Cole
Juan Cole er professor i historie og leder for Global Americana Institute.
Han kommenterer hendelsene i Midt-Østen i sin blogg, som har blitt et vanningshull for newsjunkies over hele verden.

Alternet - Larisa Alexandrovna
Hun driver nyhetsstedet Raw Story og blogger på huffingtonpost.com, og har et eget blogsted på www.atlargely.com. Hun deltar også i debatten på Democratic Underground som lala_rawraw.
NYTT: at-Largely er nominert til Best Political Coverage i Blog Awards.


Bradblog - Brad Friedman
Brad Firedman blogger om valgfusk og overgrep mot borgerrettighetene i USA. En skarp og gravende blogger det er verdt å få med seg.


Eschaton (Atrios) - Duncan Bowen Black
Atrios er en av de mest kjente bloggerne 'over there', og har mer enn 100.000 daglige treff. Han er tidligere kommentator på Air America radio, og er tilknyttet Media Matters Institute siden 2005.

H2O Man - Patrick O'Waterman
H2O Man poster også på Democratic Underground.

Rigorous Intuition - Jeff Wells
Jeff Wells er av få som kan skrive intelligent om temaer som UFOs, HAARP og andre 'konspirasjonsteorier' uten å ha det konspiratoriske verdensbilde som utgangspunkt. Han graver uansett tema, og kommer med mange kloke betraktninger.
Han poster på DU under nick Minstrel Boy.

Wake Up Call
Krigsveteraner fra østkysten i USA driver denne bloggen, som inneholder tanker om krig og USAs rolle i verdenspolitikken. Flere av disse er med i den ambulerende fredskampanjen Eyes Wide Open.

Lukery
Lukery blogger mest om Sibel Edmonds, og er en person i kretsen rundt henne. Bloggen er vel verdt å ta en kikk på.

Organized Rage
Organized Rage er en EU-relatert anglo-irsk blogg som skriver om livet fra arbeiderklassens perspektiv.


(Alt stoff fra NIFS kan fritt siteres, men det er fint om du tar med en link til oss)