Forsiden          Newsfeed          Slang-ordbok          Søk i NIFS arkiv     


Nytt fra Junaiten - forsiden

267 artikler
 [ 1 ]   2    3    4  Neste
Lørdag 27.09 - 2008 13:23Nytt fra Junaiten er historie
NIFS stopper sin nyhetstjeneste fom. i dag, 27. september 2008.  Et prosjekt som startet med NFJ-bloggen på Blogging.no i november 2005 er dermed over, og i den forbindelse er det greit å ta en oppsummering.

Her er en oversikt over aktiviteten i NFJ her på NIFS siden første bulletin ble postet i oktober 2007.
Stats
Første bulletin ble postet 23. oktober 2007, og NFJ publiserte totalt 168 bulletiner i oktober, november og desember 2007, noe som ca. gir et snitt på 2,4 pr. dag. Det var en overlap med blogging-bloggen i perioden fra 23. oktober til 2. november, da NIFS signet off fra blogging.no for godt og migrerte hit. NFJ-bloggen inneholdt ca. 350 postinger, de fleste innen 'alvorlige' temaer som terror, etterretning og mediekritikk. Tonen i postingene på blogging.no var mer uformell, formatet hadde ikke satt seg og innholdet var i tillegg leser-interaktivt, så seriøsiteten ble skadelidende i forhold til informasjonstanken.

Hvorfor denne intense trangen til å opplyse sine medborgere, denne trangen til å grave i materien? Det er vanskelig å beskrive, men NIFS er tuftet på tanken om å snakke mot den alment aksepterte sannhet. Hvorfor den er alment akseptert vites ikke, for det er ofte ingen sammenheng mellom fakta og 'sannheten', og innimellom er avstanden mellom det vi aksepterer som facts og det som faktisk har skjedd,  bemerkelsesverdig.
Det er det viktigste man kan gjøre, å snakke mot akseptert tenkning.

I løpet av 2008 ble det publisert 266 bulletiner, dette blir nummer 267. Det gir et snitt per. dag på ca. 1 bulletin, noe i underkant av hva NIFS hadde satt seg som mål (4-5 bulletiner). Om man ser aktiviteten på iterapi.com under ett gir det ca. 430 bulletiner fra 23. oktober 2007 til 27. september 2008, og et snitt på 1,3 bulletiner per dag.
Om man summerer all aktivitet under NFJ-logoen kommer man frem til 780 postede artikler, på blogging.no og her på iterapi.com. Om man lager et ca. snitt for dette gir det en artikkel annenhver dag de siste tre år, siden november 2005.

Tema
(Disse analysene er resultat av fritekstsøk på iterapi.com og inkluderer ikke blogging.no. Husk at dette ikke er empirisk men en pekepinn på trender)

Man kan dele aktiviteten i tre hovedkategorier, media, (anti-)terror og Bush/krig. Under disse igjen har hovedfokus vært på etterretningsmiljøet og Bush' aktivitet som politiker (eller manglende aktivitet), situasjonen i Irak/Afghanistan samt fredsdemonstrasjoner i USA. Et søk på CIA gir 217 treff, og fokus har vært på Plame-saken (26 treff), justisminister Mukaseys knebling av CIA-ansatte (13 treff) og CIAs bruk av tortur (37 treff). Målet med dette har vært å lage en rød tråd, slik at man kunne følge utviklingen i en sak over tid. Søk på den britiske etterretningen MI6 gir 12 treff, mens israelske Mossad gir 9.  Pakistanske ISI returnerer 8 treff mens PST gir 7 treff i artikkeldatabasen.

Et søk på 'demonstrasjon' gir 31 treff, 'demonstrasjon usa' gir 18. Ofte er demonstrasjoner overvåket av FBI, og et søk på 'fbi' returnerer 41 treff.
Et søk på 'terror' returnerer 115 treff, søk på 'terror 911' 24 treff. Søk på 'media' returnerer 122 treff, søk på 'norske medier' gir 18 treff og 'propaganda' 41 treff. Et søk på '911' gir 24 treff, mens et søk på 'wtc' returnerer 10 treff.

Steder
Et søk på 'irak' gir 101 treff, mens 'afghanistan' returnerer 34 treff. Søk på 'usa' returnerer 215 treff, noe som ikke er rart med tanke på hensikten med tjenesten. Søk på 'israel' returnerer 37 treff, mens 'saudi-arabia' returnerer 7 treff. Søk på 'iran' gir 56 treff, 'pakistan' 18 treff. Søk på 'storbritania' gir 11 treff, men betegnelsen UK er nok mere brukt, og søk på f.eks. 'uk blair' gir 14 treff. Søk på 'norge' gir 53 treff. Av byer er Washington referert i 91 artikler, mens New York gir 55 treff. London returnerer 17 treff, Bagdad 7 treff. Oslo er nevnt i 14 artikler.

Personer
Her returnerer Bush 215 treff mens Blair gir 17 treff. Han hadde trukket seg da NFJ iterapi ble startet, så det er ikke rart at forskjellen er så stor. Søk på 'valerie plame' returnerer 26 treff, mens 'sibel edmonds' gir 11 treff. Søk på 'karl rove' gir 23 treff, 'michael mukasey' gir 13 treff og 'murdoch' 8 treff.
Søk på 'kennedy' gir 20 treff, søk på 'obama' gir 40 treff, mens 'mccain' returnerer 21 treff. Av organisasjoner gir søk på 'code pink' 12 treff, mens 'ivaw' gir 4 treff. Søk på 'whistleblowers' gir 5 treff

Kilder
God kildebruk er alfa og omega for en nyhetstjeneste, og på NIFS har kilder visuelt vært delt i tre; primærkilder, utfyllende kilder og sekundærkilder. Sammen har disse dannet grunnlaget for å forstå hva den enkelte sak dreier seg om.
Av primærkilder kommer følgende tall:
BBC: 35 artikler
The Guardian: 29 artikler.
Reuters: 21 artikler.
Associated Press: 18 artikler.
New York Times: 32 artikler (her er nok noen dummies)
Washington Post: 20 artikler.
San Fransico Chronicle: 10 artikler.
Los Angeles Times: 10 artikler.
CNN: 30 artikler.
News Yahoo: 32 artikler.
MSNBC: 26 artikler.
ABC NEWS: 10 artikler
Ofte er primærkildene amerikanske lokalmedier, som rapporterer om de sakene mastodontene ikke rører.
Av mediepersonligheter verdt å nevne er MSNBCs Olbermann representert med 22 treff, Amy Goodman fra Democracy Now! med 8 treff og Bill Moyers 5 treff. Michael Moore gir 6 treff.
Av 'undernet' medier som er akseptert som primærkilde finner vi stort sett kun Democracy Now! (9 treff), Raw Story (23 treff) og Truthout.org (6 treff). Folke-bloggen Daily Kos er nevnt i 10 artikler, men da som sekundærkilde.
Av norske medier gir Aftenposten 27 treff og Dagbladet 50 treff.

Av utfyllende kilder er wikipedia nesten enerådende, det var et bevisst valg å bruke folke-encyclopeidaen for dette formålet. Et søk på 'wikipedia' returnerer 241 treff. Andre utfyllende kilder vil typisk være nettsteder som er referert i den enkelte bulletin.

Av sekundærkilder (der nyheten ble funnet) er Democratic Underground som regel hovedkilde. Få nyhetssaker i den geopolitiske sfære unnslipper dette nettsamfunnets oppmerksomhet, og det har også evnen til å referere saker som går mot den offisielt aksepterte tankemåte. NIFS har derfor holdt seg til denne kilden for nyhetsresearch. Et søk returnerer 420 treff.

Målet har vært å bruke troverdige kilder som hovedreferanse, bygge ut historien ved utfyllende kilder, samt referere sekundærkildene for å vise debatten rundt saken.
Det har også vært en målsetting å visualisere kildene slik at den enkelte leser selv kan følge sporene og forske videre på egen hånd.

Innhold
En annen målsetting har vært å gi tjenesten et interessant og opplysende grensesnitt ved bruk av bilder, video og lyd. Mange bilder vil ikke returnere på søk da de er en del av systemet, ikke artikkeltekst. Et søk på '.jpg' returnerer allikevel 293 treff, og viser at grafiske elementer er tilstede. Et søk på 'youtube' returnerer 105 treff og søk på 'google' gir 40 treff, noe som viser at nettvideo har vært en sentral del av innnholdet i bulletinene. Det er interessant å pondre over det faktum at video ikke var så vanlig da NFJ-bloggen startet i november 2005. Youtube startet opp på nyåret samme år, og et av formålene med NFJ på blogging var å bruke nettopp nye medier for å se om Dagbladet (som driver nettstedet og som selv har hatt som prioritet å bruke de nye mediemulighetene) ville utheve NFJ-postingene på forsiden av den grunn. Det ville de stort sett ikke, og dette demonstrerer avisens bias ift. 'liberale nyheter'.

Oppsummering
Det har vært noen ville år med politisk opplysningsarbeid basert på frivillig innsats, og jeg kan si uten å nøle: det lønner seg ikke.

Dette er årsaken til at NFJ nå stopper sin aktivitet, og dette nettstedet vil ikke lenger bli oppdatert.
Onsdag 17.09 - 2008 11:49Aminatou Haidar vinner Kennedy-pris
haidar_510.jpg
Den saharawiske menneskerettighetsforkjemperen Aminatou Haidar har vunnet Robert F. Kennedys menneskerettighetspris. Prisen deles ut til mennesker som har gjort en spesiell innsats for menneskerettigheter og demokrati. RKFs bror, senator Edward Kennedy, har talt saharawienes sak i mange år og uttaler i forbindelse med pristildelingen:

"I congratulate Aminatou Haidar for receiving this honor. All who care about democracy, human rights, and the rule of law for the people of the Western Sahara are inspired by her extradorinary courage, dedication and skilled work on their behalf."
Haidar sier tildelingen er en stor ære:

"For me, as an individual, the Robert F. Kennedy Human Rights award represents a great honor. As a Sahrawi human rights activist, I consider it recognition that the cause of the Sahrawi people is just and legitimate and that our non-violent resistance is noble and righteous, in spite of the risks and the intimidation of the Moroccan authorities. The Robert F. Kennedy Human Rights Award will provide constructive support to the struggle of the Sahrawi people for liberty and human dignity."

Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975, og Haidar satt fengslet fra 1987 til 1991 og har også siden vært utsatt for marokkansk undertrykkelse.
Mer om Aminatou Haidar
Om Vest-Sahara på vest-sahara.no


Kilde Kilde (NIFS)
Onsdag 17.09 - 2008 09:38Om krigens grusomheter


Om krigens grusomheter, fortalt av en amerikansk sanitetssoldat.

"The Ugly of War: Dying children in a helicopter

The Guardian: A US medical evacuation crew chief recounts the most traumatic mission he has ever flown."


Fra The Guardian gjennom Real News Network.

Kilde (NIFS)
Onsdag 17.09 - 2008 08:51MoveOn-annonse om McCain og lobbyister
YouTube - My Friends

31 sekunder sannhet fra MoveOn.org

Kilde (NIFS)
Tirsdag 16.09 - 2008 14:11Senator Whitehouse stiller et spørsmål - ingen svarer

Ca. 1 og et halvt minutt.
"WHITEHOUSE: Gentlemen, we’re in the middle of a near total mortgage system meltdown in this country. We have a health care system that burns 16 percent of our GDP, in which the Medicare liability alone has been estimated at $34 trillion. We’re burning $10 billion a month in Iraq.

This administration has run up $7.7 trillion in national debt, by our calculation. And there is worsening evidence every day of global warming, with worsening environmental and national security ramifications. In light of those conditions, do any of you seriously contend that drilling for more oil is the number one issue facing the American people today?

(Long silent pause during which nobody answers.)

WHITEHOUSE: No, it doesn’t seem so."


Kilde (NIFS)
Søndag 14.09 - 2008 22:30Gjenoppbyggingen av World Trade Center er forsinket
wtc_air_smokes.jpg
Gjenoppbyggingen av World Trade Center-tomta er kraftig forsinket, og det som møtte de sørgende på minnedagen syv år etter var fremdeles et digert høl i bakken (Live bilde fra WTC). Årsaken er byråkrati og konstandsoverskridelser, samt at et 'høyst komplekst ingeniørarbeid' foregår under bakken der fire skyskrapere skal stå.
"Seven years on from the terrible events of 9/11, the rebuilding of Ground Zero remains mired in bureaucratic wrangling, cost overruns and delays.

The thousands of visitors who come to pay homage at the site every week are greeted by an enormous 16-acre hole that still appears to show very little sign of vertical progress.
(...)
Part of the reason for this seeming inertia is that critical work is still being done underground out of public view.

With four major sky-scrapers planned for the site, as well as a massive transport intersection and underground museum, the below-ground engineering is highly complex and painstaking.

The good news is that once that stage is completed, the renewal of this hugely symbolic area of lower Manhattan should gather speed."


Man vil tro at det passer Bush-regimet bra å ha et arr i bakken i stedet for nye skyskrapere, slik at amerikanerne blir minnet om terror. Heidrun-plattformen ble bygget mellom 1991 og 1995, et ingeniørprosjekt som om ikke i natur, så i omfang og scope tilsvarer WTC-gjenoppbyggingen. Det er akkurat som om WTC er omringet av helt spesielle omstendigheter som ikke skjer andre steder, og alt som omfattes av dette komplekset av omstendigheter defineres ut fra en egen logikk såvel som egne naturlover.

(NIFS)
Mandag 08.09 - 2008 12:56Kleppa tør ikke tale på Protestfestivalen
Cindy Sheehan mottar i dag Erik Byes Minnepris for sitt fredsarbeid, men kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) tør ikke holde tale, av frykt for Bush-regimet. Mer om denne saken i NIFS' engelskspråklige seksjon.

(NIFS)
Mandag 08.09 - 2008 12:47Flere sivile afghanere dør som følge av krigen
Senior-analytiker i Human Rights Watch, Marc Garlasco forteller at livet i Afghanistan har blitt vanskeligere, og at det har vært tredobling av sivile tap det siste året.
"Afghan deaths: "Everyday life for civilians has become ever more difficult'

Marc Garlasco, senior military analyst for Human Rights Watch, says that there was a threefold increase in civilian deaths last year because of the war against the Taliban."


Hør mp3-strøm:
Marc Garlasco (HRW) on the Afghanistan situation

Kilde (NIFS)
Torsdag 04.09 - 2008 12:14Protester under RNC dag 2: Pepperspray, tåregass og arrestasjoner
rnc_2008_day2.jpg
Minst 10 ble arrestert og flere skadet under dag 2 av Republikanernes landsmøte i St. Paul, Minnesota. Omlag 5000 mennesker deltok i det som var en fredelig demo - inntil politiet tok affære.
"Though anger at police bubbled up and officers used tear gas on crowds Tuesday, the streets of St. Paul were calmer than on the first day of the Republican National Convention.

After more than 280 people were arrested Monday, the arrests totaled 10 by late Tuesday.

A peaceful protest in the evening drew about 2,000 people. Roughly 1,000 started out from Mears Park in the Poor People's Economic Human Rights Campaign's March for Our Lives.

When they got to the state Capitol, they were joined by about 1,000 more who had been there for the RippleEffect concert.

At the end of the fest, the band Rage Against the Machine turned up for an impromptu performance. They weren't allowed to take the stage, reportedly because of a time limit. The band performed via megaphone and then left the area in SUVs, driving straight through the tail end of the march.

The detour through the crowd angered some.

"Get out of your car and join the march!" several yelled."


rnc_demo_20082.png

Dagbladet fant det verdt å rapportere fra demoen under Demokratenes landsmøte, da Rage Against the Machine tok med seg fansen for demo. Hvor er rapporten fra demonstrasjonen mot Republikanerne?

Flere bilder på kilde.

Kilde (NIFS)
Torsdag 04.09 - 2008 11:48Demonstranter fjernet under Palins tale
cp_palin5s.jpg
Demonstranter fra fredsorganisasjonen Code Pink ble fjernet fra salen under visepresidentkandidat Sarah Palins tale i går. UPI
cp_palin1_ing.jpg

Flere bilder på kilde og kilde Kilde | TOONs I TOONs II TOONs III (NIFS)
 [ 1 ]   2    3    4  Neste


NO  US NOOppdatert for
13 år 70 dager 2 timer og 2 minutter siden:
4. juni 2009Democratic Underground, eller DU for kort, er nettets heftigste sted om du er interessert i amerikansk liberalistisk politikk. Med mer enn hundre tusen registrerte brukere og over 30 millioner postinger er det et av de mest populære forum på det amerikanske kontinent, og debatten holder høy kvalitet ettersom snittalderen på medlemmene er over 35 år. DU Wiki

Informed Comment - Juan Cole
Juan Cole er professor i historie og leder for Global Americana Institute.
Han kommenterer hendelsene i Midt-Østen i sin blogg, som har blitt et vanningshull for newsjunkies over hele verden.

Alternet - Larisa Alexandrovna
Hun driver nyhetsstedet Raw Story og blogger på huffingtonpost.com, og har et eget blogsted på www.atlargely.com. Hun deltar også i debatten på Democratic Underground som lala_rawraw.
NYTT: at-Largely er nominert til Best Political Coverage i Blog Awards.


Bradblog - Brad Friedman
Brad Firedman blogger om valgfusk og overgrep mot borgerrettighetene i USA. En skarp og gravende blogger det er verdt å få med seg.


Eschaton (Atrios) - Duncan Bowen Black
Atrios er en av de mest kjente bloggerne 'over there', og har mer enn 100.000 daglige treff. Han er tidligere kommentator på Air America radio, og er tilknyttet Media Matters Institute siden 2005.

H2O Man - Patrick O'Waterman
H2O Man poster også på Democratic Underground.

Rigorous Intuition - Jeff Wells
Jeff Wells er av få som kan skrive intelligent om temaer som UFOs, HAARP og andre 'konspirasjonsteorier' uten å ha det konspiratoriske verdensbilde som utgangspunkt. Han graver uansett tema, og kommer med mange kloke betraktninger.
Han poster på DU under nick Minstrel Boy.

Wake Up Call
Krigsveteraner fra østkysten i USA driver denne bloggen, som inneholder tanker om krig og USAs rolle i verdenspolitikken. Flere av disse er med i den ambulerende fredskampanjen Eyes Wide Open.

Lukery
Lukery blogger mest om Sibel Edmonds, og er en person i kretsen rundt henne. Bloggen er vel verdt å ta en kikk på.

Organized Rage
Organized Rage er en EU-relatert anglo-irsk blogg som skriver om livet fra arbeiderklassens perspektiv.


(Alt stoff fra NIFS kan fritt siteres, men det er fint om du tar med en link til oss)